Aktuality

PROJEKT NA PODPORU VZDELÁVANIA DETÍ V INDII

Milí dobrodinci a priatelia.

Spoločnosť Božieho Slova si pripomína sto rokov prítomnosti na Slovensku a v Čechám. Pri tejto príležitosti sme uvažovali, ako sa podeliť s aj s tým, ktorí majú menej materiálnych dobier ako my. Výsledkom našich úvah a diskusií je projekt na podporu vzdelávania detí v Indii v meste Palda.

Cieľ zbierky20000 €
100%

Aktuálny stav7000 €
35%

Aktualizované 13 marca, 2024

Cieľ nášho projektu

Cieľom nášho projektu je poskytnúť vzdelanie katolíckym deťom pochádzajúcimi z chudobných kmeňových rodín, medzi ktorými pracujú misionári Spoločnosti Božieho Slova.  Tento kmeň Bhilov je tretím najväčším v Indii. Ešte stále sa medzi nimi nachádzajú takí, ktorí žijú starým kočovným spôsobom a živia sa zberom divoko rastúceho ovocia a striedavým obrábaním pôdy. Hlavnou príčinou chudoby je nedostatočný príjem z obrábania pôdy, ale aj ich chudobný pôvod, nedostatok vzdelania a tiež málo dažďov. Podľa nich výsledkom toho je vysťahovalectvo, detská práca a ťažký údel žien a obyvateľov s oslabeným zdravím.

Súvislosť s Misiou SVD

Badidamini je  dedina v Indickom štáte Madhya Pradesh. V tejto dedine žijú a pôsobia Misionári Spoločnosti Božieho Slova. Deti sú doma, ponechané na starosť starých rodičov, alebo na najstaršieho zo súrodencov. Nechodia do školy. Ostávajú doma len tak, alebo ich zamestnajú ako detskú pracovnú silu. Takto strácajú svoje detstvo, ale zvlášť nedostane sa im vzdelania. Misionári Spoločnosti Božieho Slova založili v Palde, Indore školu a v susedstve školy postavili študentský domov, ktorý je domovom týchto detí. Od ich dediny je škola vzdialená 172 km. Pomenovali ho Študentským Domovom Svätého Arnolda pre chlapcov. Tu prichádzajú zo svojej dediny a chodia do školy spolu s ostatnými deťmi. Dostávajú tam stravu a žijú v tomto domove. Starajú sa o nich rehoľné sestry, ktoré spolu s misionármi  Spoločnosti Božieho Slova pracujú na misii.

Študentský domov môže ubytovať sto študentov. V súčasnosti ich je tam ubytovaných iba dvadsať, pretože nie sú finančné zdroje, na pokrytie školného pre ďalších študentov. Tieto deti sú talentované a inteligentné. Keď sa o nich dobre postaráme a dáme im príležitosť študovať s ostatnými deťmi, vytvoríme im lepšiu budúcnosť. Organizovanim tohto projektu chceme získať finančnú pomoc, aby sme mohli ubytovať v domove viac detí.

Finančné náklady

V našom projekte sú zahrnutí desiati študenti, ktorých chceme podporovať desať rokov. Celková suma by bola cca 40 000 Euro. Znamená to, že výdavky na rok na jedného chlapca sú cca 400 Euro. V tom je zahrnuté bývanie, strava a vzdelávanie. Časť finančných prostriedkov už poskytla Slovenská provincia Spoločnosti Božieho Slova. A o druhú polovicu sa chceme uchádzať u Vás milí naši priatelia a dobrodinci.

Prostriedky môžete posielať na účet SK9509000000005029115971 . Do správy pre prijímateľa napíšte „vzdelávanie v Indii.“ 

Našim cieľom je vyzbierať finančné prostriedky vo výške 20 000 Eur. Do dnešného dňa sa na projekt vyzbieralo 6900 Eur. Už teraz vám v mene týchto detí ďakujeme za vašu veľkodušnosť.

DAR NA PROJEKT VZDELÁVANIA V INDII
O dalšom výsledku zbierky a o pokračovaní projektu vás budeme informovať. Už teraz vám v mene týchto detí ďakujeme za vašu veľkodušnosť.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie