Vianoce v El Alte

Vianoce v El Alte

Páter Ondrej Pešta SVD pochádza zo Slovenskej Vsi. Do SVD vstúpil v roku 1996 a vysvätený za kňaza bol v roku 2003 v Nitre. Jeho misijným určením sa stala Bolívia. Tam pôsobí vo farnosti El Alto, vzdialenej od hlavného mesta La Paz asi 20 km. Farnosť je výnimočná svojou nadmorskou výškou – 4100 metrov.

Ako sa ti býva v El Alte?

V El Alte pôsobím už šesť rokov. Po Santa Cruz je to druhé najväčšie mesto v Bolívii. V týchto rokoch sme dokonca predbehli hlavné mesto La Paz. Prirodzený nárast obyvateľstva je veľmi rýchly a mesto prekročilo 1 milión obyvateľov. Na bývanie som si tu zvykol, ale v tejto nadmorskej výške je to predsa trochu náročnejšie ako tam dolu.

El Alto je priemyselné veľkomesto. Napriek tomu, že mesto sa vyznačuje textilným priemyslom, pracovných príležitostí pre všetkých obyvateľov je málo. Ľudia hľadajú prácu i na vidieku, hlavne v poľnohospodárstve, alebo v hlavnom meste La Paz v oblasti služieb. El Alto je obkolesené zasneženými stenami hôr. Počas celého roku máme dosť chladné počasie.

Venuješ sa farskej pastorácii?

Áno, naša farnosť má názov Santa Maria de los Angeles, čo by sa dalo preložiť ako farnosť Panny Márie Kráľovnej Anjelov. Patrí do nej 80 tisíc obyvateľov. V El Alte je 15 farností. V jednej z nich som teda farárom. Rozlohou farnosť nie je veľká, ale čo sa týka počtu obyvateľov je jednou z najväčších v meste.

Ako sa ti v tejto farnosti pracuje?

Naša farská pastorácia je založená na práci v menších farských spoločenstvách. V Južnej Amerike všeobecne farnosti fungujú tak, že sú v nich vytvorené rôzne pastoračné skupiny od najmenších až po najstarších (deti, mládež, rodiny, biblické krúžky, modlitbové spoločenstvá atď.). V našej farnosti máme 20 takýchto skupín, ktoré organizuje farská pastoračná rada. Tá koordinuje všetky aktivity počas celého pastoračného roka. Tiež máme ekonomickú radu, ktorá sa stará o ekonomické záležitosti. Čo sa týka aktivít vo farnosti, máme rozvinutú veľkú spoluprácu s veriacimi.

Môžeš vymenovať hlavné aktivity, ktoré ste mali počas roka?

Medzi hlavné aktivity patrí slávenie Veľkého týždňa, ktoré sa v Latinskej Amerike špeciálne slávi. V júni u nás prebiehalo formačno-rekreačné stretnutie všetkých farností mesta. Potom nasledovala naša odpustová slávnosť na sviatok Panny Márie Karmelskej (16. júla). To je tiež veľký sviatok, ktorý všade v Bolívii veriaci patrične oslávia. Počas odpustu sa i tancuje, vystupujú rôzne folklórne súbory.

Potom sme slávili diakonskú vysviacku dvoch nových diakonov – stálych diakonov. Na túto službu sa pripravovali päť rokov a po vysviacke sa naplno zapojili do služby vo farnosti. V septembri sme slávili mesiac Svätého písma a tiež sme robili nejaké formačné aktivity pre našich katechétov a animátorov.

Koľko kňazov pôsobí v tejto farnosti?

Keď som odchádzal na dovolenku, odovzdával som farnosť. Pôsobil som v nej šesť rokov a po dovolenke ma čaká iná úloha. Na našej misií v El Alte sme boli traja spolubratia SVD. Ja som bol správca farnosti, páter Vojtech z Poľska bol kaplánom a páter Andrej zo Španielska mal na starosti projekt s deťmi z ulice. Projekt s deťmi z ulice funguje dosť organizovane. Zabezpečujeme deťom pomoc pri výchove a vzdelávaní, pomoc pri robení si domácich úloh.

Deti dostávajú teplú stravu. Do tohto projektu spadajú jasle, kde je asi päťdesiat detí, potom školská družina (asi dvesto detí) a o dvadsať detí sa staráme v detskom domove. Výhodou detského domova v rámci nášho projektu je, že prijímame aj súrodencov, čo bežne v Bolívii neexistuje. U nás súrodencov nerozdeľujeme.

Snažíte sa teda vychádzať v ústrety ľuďom. Ako sa to prejavuje?

Pred Veľkým týždňom robíme tzv. „misiu v uliciach“. V rámci nej pozývame ľudí, aby sa zúčastňovali na aktivitách v kostole počas sviatkov. Tohto roku prišli naši mladí so zaujímavým nápadom, ktorý nazvali „Daruj objatie“. Ľudia v oblasti, kde pôsobíme, sú dosť odmeraní. A toto bola pre nich zaujímavá skúsenosť. Aj týmto spôsobom mládež našej farnosti povzbudila ľudí k netradičnému preukázaniu lásky k blížnemu. Mnohí to prijali veľmi pozitívne.

Pastorácia v Latinskej Amerike býva často zameraná špeciálne na Božie Slovo. Existuje aj u vás vo farnosti nejaký špeciálny biblický apoštolát?

Biblický apoštolát je súčasťou našej verbistickej identity a myslím, že aj farnosti, kde pracujeme by mali mať určitý biblický a misijný rozmer. Počas roka organizujeme niekoľko biblických stretnutí, ktoré ľudia radi navštevujú. Biblické čítanie, meditácie lectio divina a iné aktivity priťahujú ľudí do našich spoločenstiev. Nepracujeme s veľkými masami ľudí, ale môžem povedať, že ľudia u nás majú záujem o prácu s Bibliou.

Aký je tvoj denný program?

Program sa veľmi často a veľmi rýchlo mení. Nemám program, ktorý by bol pravidelný a rovnaký každý deň. Ráno o 7:30 mávame v kostole každý deň svätú omšu. Po omši spovedáme, raňajkujeme a potom obyčajne vybavujem rôzne farské záležitosti. Často treba ísť do La Paz, čo trvá asi dvadsať minút. Obed, ktorý máme o 12:30, je príležitosťou, aby sme sa my kňazi stretli spolu a porozprávali sa o živote a chode farnosti. Poobede sa niekedy vyskytne pohreb alebo iné pastoračné aktivity. Vydávame aj farský časopis, prostredníctvom ktorého ponúkame rôzne informácie a aj odborné články týkajúce sa viery.

Mnohí ľudia sú počas týždňa zaneprázdnení svojou prácou, za ktorou viacerí dochádzajú do La Paz. Ich práca je rôzna. Robia v úradoch, reštauráciách, no aj ako čističi topánok. Na uliciach je vidieť pracovať aj deti. Niektorí pracujú ako vyvolávači autobusov. Vyvolávač zvoláva ľudí do malého autobusu, aby sa naplnil. Vyzbiera od nich mince a autobus môže vyštartovať. Veľmi pozitívnou skutočnosťou je, že mladí vynakladajú veľkú námahu v štúdiu. Chcú byť profesionálne vzdelaní v rôznych oblastiach. Pastoračná činnosť prebieha hlavne počas víkendov, keď sú ľudia doma.

Blížia sa Vianoce. Ako ich slávite v Bolívii?

Štedrý deň je v Bolívii normálnym pracovným dňom. Keď ľudia v ten deň prídu z práce, večer mávame sv. omšu o 20:00. Veriaci prinášajú do kostola sošky – Jezuliatka. Tieto sošky počas tejto omše posvätíme svätenou vodou. Pre ľudí to má veľký význam. Odnášajú si tieto sošky domov do svojich príbytkov, a tam ich majú na významnom mieste. Jezuliatka prinášajú všetci – deti, rodičia, starší ľudia… Na túto omšu mladí ľudia pripravia slávnostný program. Väčšinou to býva nejaká pastierska hra o narodení Pána Ježiša, aby takýmto spôsobom sprítomnili Vianoce.

Stretávajú sa ľudia na Štedrý večer pri večeri tak ako u nás?

Na Štedrý večer existuje zvyk stretnúť sa ako rodina. Keď sa Jezuliatko donesie z kostola domov, v rodinách sa robí pohostenie. Najmenší tancujú pre Ježiška. To je dôvod, prečo v Bolívii nemáme polnočnú svätú omšu. Bolo by to pre ľudí neskoro. Oni sa totiž stretnú a večerajú až po omši, keď sa prinesie domov Jezuliatko. Vianočné darčeky nie sú v Bolívii rozšírené. Veľa ľudí zvykne písať vianočné pozdravy. Týmto spôsobom sa obdaruvávajú.

Darčeky, ak sú, tak sú veľmi jednoduché a praktické.

Zdobia si ľudia svoje domovy vianočnými stromčekmi?

Vianočné stromčeky v Bolívii donedávna neexistovali. Tradičné je Jezuliatko. Teraz postupne prichádzajú aj vianočné ozdoby a stromčeky. Jezuliatko je však veľmi silná tradícia. V kostole máme nával. Všetci chcú posvätiť Jezuliatka, ktoré si potom donesú domov pod stromček.

Ako vyzerá sviatok Božieho narodenia?

Ešte aj počas tohoto dňa prichádzajú ľudia posvätiť Jezuliatka. Ťažiskom tohto dňa je svätá omša s deťmi. Deti sa počas celého adventu cez víkendy pripravujú na túto omšu. Učia sa vianočné piesne ukazovačky a koledy. Býva to veľmi veselé a krásne.

Vianoce sláviš v nadmorskej výške 4100 metrov. Aké tam je počasie?

V Bolívii je vtedy práve letné obdobie. Začína obdobie dažďov. Vo východnej časti Bolívie, ako napr. Santa Cruz, je dosť teplo aj vlhko. U nás, pokiaľ nie je zamračené, je dosť teplo. Všeobecne je v Bolívii na Vianoce najteplejšie obdobie v roku. Deťom začínajú veľké prázdniny začiatkom decembra. Školský rok sa začína vo februári a končí v novembri. Na Troch kráľov, keď končia Vianoce, ľudia prídu do kostola znova s Jezuliatkami, znova si ich dajú posvätiť, a potom ich odložia na nasledujúce Vianoce.

Za rozhovor ďakuje
Martin Štefanec SVD

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)