SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Ticho u Zapotekov“

Každý týždeň sa chceme v rámci série pôstnych úvah zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom, podieľať sa na jeho povolaní a prinášať evanjelium celému svetu. Úvaha od P. Kingsley Sagru-Larr SVD s názvom „Ticho u Zapotekov“ nám názorne ukáže, ako je ticho a mlčanie potrebné pre správne prežívane pôstneho obdobia.