MÁLEK Ludvík

Úrad:
kňaz / vyučování na vysokých školách, na papežské Univerzitě a na teologickém řeholním institutu

Pôsobisko:

Mexiko

MÁLEK Ludvík

Milí přátelé a dobrodinci misií!

Dovolte mi, abych Vám napsal o mé misijní činnosti. Jmenuji se P. Ludvík Málek, pocházím z Moravy, z Újezdce u Luhačovic, jsem misionář SVD a působím již 18let v Mexiku.

Působím v hlavním městě a moje činnost je zaměřena hlavně na školství. Hlavní činností je vyučování na vysokých školách, na papežské Univerzitě a na teologickém řeholním institutu. Přednáším předměty jako biblické historické knihy a dějiny Izraele, biblickou hebrejštinu, Pentateuch (Pět knih Mojžíšových), biblickou Spiritualitu a Moudroslovné a Poetické knihy. Pořádám biblické kurzy, kde se soustředím na mladé lidi, manželské páry a také seniory. Každé společenství má svoji základnu a na setkání si vždy někdo připraví úryvek z Písma svatého, který potom společně rozebíráme. Senioři mají také prostor, aby si mohli popovídat a také pocítit, že někdo jejich potřeby vnímá. A pokud se vydáme za Indiány do hor, jsou to misie, kde jdou s námi také lékaři jak praktičtí, tak lékaři zubní. Přinášíme nejen duchovní slovo ale pokud možno aspoň i kousek zdraví, protože obyvatelé hor nemají zdravotní péči dostupnou.

V každé vesnici je určen domorodý muž, který má na starost zajistit ubytování, místnosti na přednášky a zdravotní ošetření a pokud ve většině případech není kostel, připraví i místo ke slavení Mše svaté. Na nás je abychom jim předali radost a pokoj, aby na jejich tvářích zářil úsměv a radost z Ježíše Krista. Tak si nás předávají od vesnice k vesnici a je zajímavé, že u nás v Evropě mají většinou všechny přípravy na starosti ženy. Tady zajišťují většinou všechno muži, včetně modliteb, adorace i slavení Mše svaté. Jsou velmi vděčni za jakoukoliv pomoc, a hlavně za to, že mohou slavit Mši Svatou.

Jak dobře víme v Mexiku se uctívá Panna Maria Guadalupská. Její svátek se slaví 12. prosince, kdy se připomíná její zjevení (12/12 1531). V tuto dobu přichází mnoho poutníků do mariánské baziliky, která se nachází přímo v hlavním městě. Zvláště pak během celého adventního času se konají oslavy k úctě Panny Marie Guadalupské a to nejen na církevní úrovni ale i ve státních a soukromých školách, firmách a všech podnicích. V Mexiku snad neexistuje jediné místo, kde by nebyla vyjádřena přítomnost Panny Marie Guadalupské buď obrazem anebo sochou. V našich farnostech je velmi rozšířena její úcta a každá ulice má jednu anebo více kapliček, kde se lidé scházejí ke společné modlitbě svatého Růžence a tak vyjadřují své díkuvzdání a své prosby za zdraví, práci a klidné a radostné soužití v rodinách a ve společnosti. Není divu, že Panna Marie  Guadalupská  je také “misionářkou”, neboť její úcta se neustále rozšiřuje a to nejen v Mexiku a v Latinské Americe, ale také po celém světe. Vždyť její výzva a prosba“postavit Boží chrám”v indiánském jazyce “náhuatl” znamená více než jen postavit místo k její úctě a oslavě, ale znamená vytvořit prostor a prostředí k úctě života, lidské svobody a důstojnosti, a to jak v Mexiku tak i na celém světě. A to je zároveň také naše misijní poslání k hlásání radostné zvěsti o živote, pokoji a lásce mezi všemi lidmi.

Moje misie měla být původně na Cubě, ale okolnosti byly složité a já jsem zůstal v Mexiku. Cubu jsem navštívil třikrát (2004, 2012, 2015) a to jako první misionář ze Slovenské Provincie. Také tady jsem působil jako lektor. Vyučoval jsem  náboženství a pořádáním biblických kurzů jsem poznával Cubu. Je to jiná země než Mexico, ale lidé jsou zde otevřeni pro Boží slovo, a i po tolika letech útlaku si víru zachovali.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.