Aktuality

SPOMIENKA NA MISIONÁROV Z CHYNORIAN

V nedeľu 5. mája si v Chynoranoch pripripomenuli nedožitých sto rokov, ktoré by teraz v máji resp. v decembri dovŕšili dvaja verbisti, ich spolurodáci, P. Vojtech Kováčik (1924-2007) a P. Ľudovít Jankeje (1924-2016). Obaja vstúpili do noviciátu Spoločnosti Božieho Slova v roku 1943, no svoje štúdiá už nestihli dokončiť kvôli nástupu komunizmu. Noc likvidácie kláštorov – misijného domu v Nitre na Kalvárii sa to týkalo noci z 3. na 4. mája 1950 – oddialila naplnenie ich túžby byť rehoľnými kňazmi. P. Kováčika vysvätil tajne koncom roka 1959 neskorší kardinál, Ján Chryzostom Korec (boli, mimochodom, spolužiaci v 4. triede meštianky), kým P. Jankeje najprv vyštudoval medicínu, stal sa zubným lekárom, a bol vysvätený až o desať rokov neskôr (1969) v Nemecku. Obaja zostali pôsobiť na území vtedajšieho Československa. Po páde komunizmu P. Kováčik v 90-tych rokoch pôsobil najmä ako kaplán v nemocnici v Nitre; P. Jankeje sa stal na 15 rokov šéfredaktorom obnoveného časopisu Hlasy z domova a misií.

Páter Vojtech Kováčik SVD

P. Kováčik sa narodil 14. mája 1924 v Chynoranoch. Pán si ho povolal 8. novembra 2007 v Nitre. Spolu sa rodičom Jozefovi a Pavlíne narodili štyri deti. Navštevoval ľudovú školu, následne gymnázium pod vedením pátrov Spoločnosti Božieho Slova, po maturite pokračoval štúdium filozofie a teológie. Do SVD vstúpil v roku 1939, noviciát začal v Nitre v roku 1943 a prvé rehoľné sľuby zložil v roku 1945. Po tzv. Akcii K bol internovaný v Podolínci, neskôr nastúpil do služby v PTP v Strašiciach, Kladne, Kolíne, Prahe a opäť v Kladne. Doživotné sľuby zložil tajne v Nitre v roku 1959. Kňazské svätenie prijal, taktiež tajne, 27. decembra 1959 v Bošanoch z rúk tajného biskupa Jána Korca. Vo februári 1961 bol zaistený a súdom v auguste 1961 odsúdený na 3,5 ročný trest (s výkonom vo Valdiciach). V roku 1962 bol na základe amnestie prepustený na slobodu a zamestnal sa v Kladne. Do pastorácie mohol vstúpiť až v roku 1969, kedy pracoval ako duchovný, údržbár a kurič pre komunitu rehoľných sestier vo Vejprtoch. Neskôr pôsobil v Radošovciach a Petrovej Vsi. V roku 1979 bol menovaný za nového provinciála SVD. Tento úrad zastával do roku 1985. Od roku 1994 pôsobil v Nitre ako nemocničný kňaz. Bol vyhľadávaným spovedníkom, exercitátorom a duchovným sprievodcom.

                 P. Kováčik napísal knihu spomienok na svoj život, ktorá má názov Stálo to za to. Kniha je stále k dispozícii a objednať si ju môžete na tel. čísle 037/7769429 alebo emailom na katarina.mancirova@svd.sk.

Spomienka P. Vojtecha Kováčika SVD na jeho kňazskú vysviacku:

„[…] Išiel som do Bošian, kde býval môj dobrý známy jezuita Ján Korec. Keď som ku nim prišiel, predstavil ma svojej mamičke ako svojho kamaráta. Potom sme vošli do vedľajšej izby, kde mi povedal: „Ja ťa dnes urobím kňazom.“ Zopakoval mi rozhodnutie pápeža Pia XII., kde sa hovorí, čo je podstatou kňazskej vysviacky: vkladanie rúk, čiže odovzdávanie toho úradu, ktorý dal P. Ježiš svojim apoštolom. Apoštoli  ho odovzdali biskupom a oni ho dodnes dávajú  kňazom. Myslím, že to bolo takto už za Francúzskej revolúcie. Tak bol aj otec Jozef Coudrin vysvätený cez mreže vo väzení  počas Francúzskej revolúcie. Obrad bol bez sv. omše a čítaní, krátky: vkladanie rúk, pomazanie rúk chrizmou, modlitba a biskupské požehnanie. Keď mi dal otec biskup objatím znak pokoja, povedal: „A teraz mi udeľ novokňazské požehnanie“. Nevedel som, ako sa to robí.

Otec biskup sa usmial a hovorí: „Ja ti budem požehnanie  predriekavať a ty to zopakuješ.“ A tak sa to stalo. Vyprevadil ma pred dom za záhradu. Odcestoval som späť domov.“

P. Ľudovít Jankeje SVD

P. Jankeje sa narodil 14. decembra 1924 v Chynoranoch. Rodičia Adama a Helena mali spolu päť detí. Absolvoval ľudovú školu, následne gymnázium pod vedením pátrov verbistov. V roku 1938 vstúpil do rehole. V roku 1943 začal noviciát, na konci ktorého zložil v roku 1945 v Nitre. Doživotné sľuby v roku 1969 v Nemecku. Kňazskú vysviacku prijal 3. septembra 1969 v Rottenburg, v Nemecku. Po tzv. Akcii K bol internovaný v Podolínci, následne v PTP. Od roku 1954 pracoval ako laborant v nemocnici v Bratislave a v tom istom roku začal i štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Medicínu vyštudoval a pracoval ako zubný lekár v Považskej Bystrici a Topoľčanoch. V pastorácii pôsobil od roku 1986, najskôr v Močenku, neskôr v rokoch 1987 – 1996 v Uhrovci, Cerovej, Ivanke pri Nitre a od roku 2005 v Nitre ako dôchodca. Bol dlhé rok šéfredaktorom časopisu Hlasy z domova a misií.

Spomienka na P. Jankejeho SVD z pohrebnej kázne, ktorú predniesol vtedajší provinciál P. Pavol Kruták SVD:

Prišiel rok 1989. Bolo to 28. decembra, keď sa spolubratia stretli na sviatok Neviniatok na fare vo Svätoplukove. Tam bolo vidieť, že začína nová situácia a nové úlohy. Prvá vec, ktorá ležala na srdci vtedajšiemu provinciálovi P. Vincentovi Babínovi, bolo vydávanie časopisu Hlasy z domova a misií. „Treba začať vydávať Hlasy,“ povedal páter Babín, „Ľudovít, budeš to robiť ty. Ty máš doktorát.“ Samozrejme, ten doktorát bol z niečoho iného, bol z medicíny. Ale páter Jankeje prikývol. Prijal túto službu.

Text: Mediálny tím SVD Foto: Archív SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie