Aktuality

Sv. Jozef Freinademetz – misionár v Číne

Sv. Jozef Freinademetz – misionár v Číne

„Ten, kto si dobre plní povinnosti, je cennejší ako tisíc neužitočných.“

Na pokyn zakladateľa Spoločnosti Bo­žieho Slova sv. Arnolda Janssena sv. Jozef Freinademetz spolu s pátrom Já­nom Anzerom, neskorším biskupom, opustili Európu a zamierili na Ďale­ký východ – do Južného Štantungu v Číne. Rozlúčka s materským domom v Šteyli sa konala 2. marca 1879. Sv. Jozef bol misionárom činu, ale jeho konanie vyplývalo z hlbokého spojenia s Bohom. Hoci neúnavne cestoval a budoval misijné stanice a kostoly, za svoju prioritu považoval vzdelávať, viesť a formovať misioná­rov i katechétov, duchovne animovať svojich spolubratov najmä cez duchovné cvičenia a obnovy. Svojich spolubratov na duchovných cvi­čenia dňa 5.2.1895 povzbudzoval takto:

„Všetko svätuškárstvo a sladké city nie sú nič cenné, ak sa nepridá prax. Niekedy sa to musí všetko nanovo usporiadať … ak opustím cvičenia bez zmeny, tak sú márne.“

„Učte sa odo mňa! A čo? Byť schopným misionárom? Mať krásne kázne? Robiť zázraky? Nie! Učte sa odo mňa, lebo som jemný srdcom, aké jednoduché, aké stručne chápané a predsa všetko obsiahle.“

„Celé vojsko neužitočných sluhov nie je tak cenné, ako jeden jediný, ktorý si dôkladne plní svoje povinnosti. Pane! Čo chceš, aby som urobil? Moje srdce je ochotné…“

„Čo potrebuje naša misia? Nie peniaze, ale dobrých misionárov… “

„Vyzvať vás, aby ste sa v tieto dni veľmi veľa modlili v Duchu a v pravde sa mi zdá také smiešne, akoby som vás chcel vyzvať, aby ste v tieto dni nezabudli nabrať dych…“

Tretiu prednášku o apoštolskom povolaní začal sv. Jozef takto:

„Skúsme si v mysli vybaviť moment, keď sme sa odhodlali opustiť náš materský dom v Steyli, aby sme nastúpili na naše apoštolské po­volanie. Kľačiac pred svätostánkom sme sa práve úplne priniesli na obeť Bohu, s vdovou v evanjeliu sme vhodili všetko až do posledného halier­ telo i dušu, čas i večnosť na obetný peň. Boh skrytý vo Sviatosti nám, takpovediac ako slová na rozlúčku, hovorí: Ja som si vás vyvolil, aby ste šli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo“.

Štvrtú prednášku venoval pokore. Je to krásna čnosť, ale ťažká.

„Keď zo všetkých strán prichádza opovrhnutie, keď človeka hádžu do kúta; keď člove­ka už nepokladajú za nič, dostáva zlé miesto, nija­kú pozornosť, zlé zaobchádzanie, zatiaľ čo s druhými zachádza oveľa lepšie… Pokora sa nedá naučiť z kníh, ale v rozjímaní a zažitím potupenia. Povedz tým, čo tu stavajú bez malty, že ich múr sa zrúti…“

V deviatej prednáške hovoril sv. Jozef o Ježišovom skrytom živote. V desiatej a jedenástej prednáške sa zameral na Pánov verejný život. Vykreslil tu ideál­neho misionára. Ideálom sa stal svojou neúnavnou činnosťou, svojou vľúdnosťou, svojou múdrosťou a svojou vytrvalosťou, Ide teda o ideály, ktoré sa sna­žil uskutočňovať vo svojom vlastnom živote.

Text: Archív SVD

Preložila: Beáta Pekná

Foto: archív SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie