Aktuality

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK VYHLÁSIL OSOBITNÝ ROK SV. JOZEFA

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK VYHLÁSIL OSOBITNÝ ROK SV. JOZEFA

Evanjelista Matúš uvádza drobný, ale dôležitý detail, ktorý vystihuje Jozefovu povahu. Keď Svätá rodina uteká pred kráľom Herodesom, Matúš píše, že Jozef „vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta.“ (Mt 2, 14)

Podcast:

Výraz „za noci“ nie je len časový údaj. Má
hlbokú symboliku. Jozef je skutočne Ježišov otec a to síce nie v biologickom
význame, ale otec ako ten, kto stráži a chráni svoju rodinu. Nerobí to iba „vo
dne“, keď je všetko viditeľné a predvídateľné, ale robí to aj „za noci“, pričom
vieme, že „noc“ a „temnota“ sú v Biblii často symbolom neistoty a strachu.“

„Milovaný
otec; otec nehy, poslušnosti a pohostinnosti; otec tvorivej odvahy; robotník;
vždy v tieni“ – týmito slovami pápež dojímavým spôsobom opisuje osobnosť
svätého Jozefa v apoštolskom liste Patris corde (S otcovským
srdcom
), ktorý bol zverejnený 8. decembra pri príležitosti 150. výročia
vyhlásenia sv. Jozefa za nebeského patróna Katolíckej cirkvi.

Pri
príležitosti Roka sv. Jozefa pápež František  udelil možnosť získania
úplných odpustkov za rozličných príležitostí.

Úplné
odpustky sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa
s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv.
Jozefa pri určených príležitostiach a určeným spôsobom.

Odpustky:

  • sa udeľujú tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi.
  • tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva.
  • rodinám alebo snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť ruženec.
  • tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa a každému veriacemu, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná.
  • tí, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra , a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania. Ak tak urobia Litániami k sv. Jozefovi, prípadne inou modlitbou k sv. Jozefovi
  • tým veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo úkon úcty ku sv. Jozefovi, napríklad „K tebe sa utiekame, sv. Jozef“, osobitne pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, v 19. deň každého mesiaca či v každú stredu – deň zasvätený pamiatke svätca podľa latinskej tradície
  • seniori, chorí, zomierajúci, tí, ktorí nemajú možnosť vyjsť z domu a ktorí s duchom vzdialeným od akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné podmienky, doma alebo tam, kde sa povinne zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na počesť sv. Jozefa – útechy chorých a patróna dobrej smrti – obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho života.“ 

Modlitba pápeža Františka k sv.
Jozefovi

Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc
dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach
úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké
a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný
Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval
márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že
tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.

Svätý Jozef, správca Božích pokladov a patrón celej Cirkvi, oroduj za nás.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie