SVD má dvoch novicov – formácia pokračuje

SVD má dvoch novicov – formácia pokračuje

Verbisti majú dvoch novicov.

V predvečer sviatku Narodenia Panny Márie boli prijatí do noviciátu SVD dvaja novici: Dávid Kancián a Václav Plánka. Dávid pochádza z Družstevnej pri Hornáde, Václav je z Karolínky na Morave. 8. septembra tak začali dôležité obdobie na začiatku ich rehoľného povolania, akým je noviciát. Novicmajstrom im je páter Bartolomej Baráth SVD. Noviciát trvá jeden rok a mladí muži ho absolvujú v Misijnom dome Božského Srdca vo Vidinej pri Lučenci. Sprevádzajme ich vo svojich modlitbách, aby sa upevňovali vo svojom povolaní a v horlivosti ohlasovať Božie Slovo v misijných krajinách.