ÚVAHA IX. / „Najsvätejšia Trojica v mojom živote“

V rámci série úvah v Cezročnom období sa chceme spolu s Vami, drahí priatelia, zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom a ako sa podieľať na jeho povolaní v dnešnom svete. V úvahe na slávnosť Najsvätejšej Trojice uvažujem o prítomnosti tohto veľkého tajomstva našej viery v našom živote.