Aktuality

ÚVAHA VII. / „Čas milosti“

Minulú stredu sme po prijatí popola na hlavu začali spoločne pôstnu púť k veľkonočnému zmŕtvychvstaniu, ústrednej udalosti našej viery, ktorá sa týka spásy celého sveta. Nie náhodou sa biblický text z knihy Genezis, ktorý dnes čítame, týka celého ľudstva. Biblický autor nám hovorí, že po skončení potopy sa objavila dúha, ktorá spojila nebo a zem. A výklad podáva sám Boh. Dúha „je znak zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou a vami a medzi všetkými živými bytosťami, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia“. Boh umiestňuje tento farebný oblúk na oblohu, ako znamenie seba samého, ako varovanie, aby sa nezabudlo na ľudí zeme, na všetky národy. Situácia sa odohrala ešte pred vyvolením Izraela a tak sa oblúk stal univerzálnym znamením pokoja. Nech je toto pôstne obdobie pre nás všetkých tým, čím je dúha pre Pána: časom, keď si pripomíname našu zmluvu s ním, jeho lásku k nám.

Pôstny čas vlastne symbolizuje celý náš život. Zdá sa, že to naznačuje aj evanjelista Marek vo svojom veľmi krátkom rozprávaní, ktoré nám podáva na túto prvú pôstnu nedeľu. Marek – na rozdiel od Matúša a Lukáša – nerozpráva o Ježišovom pokúšaní na púšti, iba naznačuje, že Ježiš je počas štyridsiatich dní s divými zvieratami, ktoré mu prekážajú, ale aj     s anjelmi, ktorí mu slúžia. Akoby proti sebe stáli dve pozície: Ježiš, Duch a anjeli na jednej strane,  satan a divé zvieratá na strane druhej. Nie je to rozprávanie o jednom okamihu, ale syntéza Ježišovho života na púšti tohto sveta. Evanjelista poznamenáva, že Ježiš je pohnutý Duchom, aby vstúpil na púšť. Je to voľba, ktorú by sme mohli nazvať misionárskou, duchovnou, svedčiť o Božej láske uprostred  síl  zla. Ježiš, skutočný priateľ ľudstva, vstúpil do sveta, aby bojoval s nepriateľom človeka, aby porazil toho, kto zasieva rozdelenie a robí z tohto nášho sveta púšť lásky.

V týchto štyridsiatich dňoch, keď svet stále sužuje násilie vojny, nás sprevádza Božie slovo a nabáda nás, aby sme sa nechali viesť Duchom, aby sme obrátili svoje srdcia, zbavili ich strachu, chladu, nevraživosti, nepriateľstva a naplnili ich jeho láskou. Takto sa nielen priblížime k Ježišovi, ale pomôžeme aj iným, aby sa s ním stretli, počuli jeho evanjelium a našli cestu k pokoju. Dobré srdce robí dobrý život mnohým ľuďom. A tento čas je časom milosti, keď sa zhromažďujeme okolo Ježiša a zapájame sa do jeho misie: nech cítime v srdci silu  jeho  Ducha, ktorý nás volá, aby sme s ním vstúpili do púšte tohto sveta, svedčili o Božej láske uprostred síl zla a urýchlili príchod Božieho kráľovstva a jeho pokoja. Amen

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie