ÚVAHA XII. / „Piliere Cirkvi“

V rámci série nedeľných úvah sa chceme spolu s Vami, drahí misijní priatelia, zamýšľať nad poslaním apoštolov Petra a Pavla.