ÚVAHA XIII. / „Celý Kristov“

V rámci série nedeľných úvah sa chceme spolu s Vami, drahí misijní priatelia, zamýšľať nad slovami Krista: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.“ Ako máme na tieto slová reagovať? Ako máme túto požiadavku Krista v našom živote plniť?