ÚVAHA XIV. / „Poďte ku mne všetci“

V rámci série nedeľných úvah sa chceme spolu s Vami, drahí misijní priatelia, zamýšľať nad slovami Krista: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás občerstvím.“ Čo nám týmito slovami Kristus hovorí? Ako máme reagovať na jeho pozvanie? K tomuto všetkému nás pozýva úvaha na 14. nedeľu v Cezročnom období.