ÚVAHA XXV. / Milosť daru

Evanjelium 25. nedele v Cezročnom období nám ponúka uvažovať nad rozmerom, z akej perspektívy sa máme na náš život pozerať.