V akých rôznych službách sú zaangažovaní vaši členovia?

Spoločnosť Božieho Slova pokrýva širokú paletu služieb, ktoré nie sú limitované: služba vo farnosti a vysluhovanie sviatostí; služba ľuďom na okraji spoločnosti, vzdelávacie a náboženské školenia a učenie; evanjelizácia; programy a služby pre mládež, dospelých a rodiny; programy pre laických spolupracovníkov; služby v zdravotníctve; programy pre formáciu seminaristov; poradenstvo a služba kaplánov; angažovanie sa v ekonomike, pre mier a spravodlivosť.