V koľkých krajinách pracujete?

Verbisti dnes slúžia v 80 krajinách na celom svete s počtom členov okolo 6 000. Ohlasujeme Evanjelium a zdieľame Božie Slovo svojim životom, prácou, učením a zdieľaním s druhými v mnohých oblastiach. Spoločnosť narástla do štyroch hlavných misijných zón: AFRAM (Afrika), ASPAC (Ázia/Pacifik), PANAM (Amerika), a EUROPE.