VEĽKONOČNÁ ÚVAHA II. / „Som ochotný prijať Kristov pokoj?“

V rámci série Veľkonočných úvah sa chceme spolu s Vami, drahí priatelia, zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom, ako sa podieľať na jeho povolaní a akým spôsobom môžeme prinášať evanjelium celému svetu. V úvahe na II. Veľkonočnú nedeľu od P. Elmera Ibarru SVD, uvažujeme nad tajomstvom prijatia zmŕtvychvstalého Krista a prijatím pokoja, ktorý chce darovať každému z nás.