VEĽKONOČNÁ ÚVAHA III. / „Kristus vedľa mňa na ceste do Emauz“

V rámci série Veľkonočných úvah sa chceme spolu s Vami, drahí priatelia, zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom, ako sa podieľať na jeho povolaní a akým spôsobom môžeme prinášať evanjelium celému svetu. V úvahe na III. Veľkonočnú nedeľu od P. Michaela Hardiesa SVD uvažujeme nad našou osobnou skúsenosťou s Kristom na ceste do Emauz.