VEĽKONOČNÁ ÚVAHA IV. / „Poznám hlas pastiera?“

V rámci série Veľkonočných úvah sa chceme spolu s Vami, drahí priatelia, zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom, ako sa podieľať na jeho povolaní a akým spôsobom môžeme prinášať evanjelium celému svetu. V úvahe na IV. Veľkonočnú nedeľu od P. Juraja Beganyho SVD, uvažujeme nad dôležitosťou poznať Pánov hlas v dnešnom svete.