Verbisti sa chystajú na vysviacku nových kňazov

Verbisti sa chystajú na vysviacku nových kňazov

Pán si povolal tých, ktorých sám chcel.

Vo verbistickej rodine je tento jún veselo. Chystá sa na vysviacku nových kňazov, ktorých formácia sa odohrávala v rôznych čstiach sveta. Nielen na Slovensku, ale aj v Indii a na Tajwane. Diakoni, ktorí príjmu ďalší stupeň kňazstva, alebo pochádzajú z iných krajín, ako je to v prípade Donnieho Sequeiru z Indie, alebo boli vo formačnom procese v cudzej krajine, budú vysvätení už tento mesiac. Formáciu v zahraničí absolvoval Patrik Páleník, ktorý po dvojročnom programe OTP ostal študovať teológiu v tejto ázijskej krajine. Tešíme sa z nového prírastku nových misionárov a vyprosujeme im hojnosť Božích milostí v misijnej práci.