AMERIKA

Slovenskí misionári v Amerike

Pešta Ondrej, Bolívia
Málek Ludvík, Mexiko
Mizerák Lukáš, Kuba
Kottra Radoslav, Kuba (Mayarí)

Vrták Michal, Kuba