ZAČÍNA(M) PÔST – P. JÁN ŠTEFANEC SVD

Traja verbisti sa na začiatku Pôstneho obdobia s vami delia o spôsob, ako využiť tento čas.
Dnes sa vám prihovorí Páter Ján Štefanec SVD, ktorý pôsobí v Nitre na Kalvárii, v Misijnom dome Matky Božej.