ZAČÍNA(M) PÔST – P. PAVOL HUDÁK SVD

Traja verbisti sa na začiatku Pôstneho obdobia s vami delia o spôsob, ako využiť tento čas.
Dnes sa vám prihovorí Páter Pavol Hudák SVD, ktorý pôsobí v Terchovej.