19. srpen, středa 20. týdne v mezidobí

„Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu, a řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé.‘ Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Co tu stojíte celý den nečinně?‘ Odpovědí mu: ‚Nikdo nás nenajal.‘ On jim řekne: ‚Jděte i vy na mou vinici.‘ Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním!‘ Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři: ‚Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!‘ On však odpověděl jednomu z nich: ‚Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří, a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě; nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?‘ Tak budou poslední první a první poslední.“

Mt 20, 1-16a

Zamyšlení:

Vinice je plná práce. Stále. Na Boží vinici je nutné stále pracovat a k tomu jsme povoláváni. Přichází k nám Bůh a zve nás pracovat. Abychom jenom tak nepostávali a nepřežívali život a prožili jej hodnotně. S námi však nesmluvil denár, ale věčnost s Ním. I když se může zdát nespravedlivé, že lidé, kteří se například obrátí ve starším věku, nebo takřka přímo před smrtí, mohli žít život podle sebe a užívat si tohoto světa, je to nespravedlivé jenom na první podhled. Na druhý pohled práce na Boží vinici, jakkoli těžká, přináší do srdce člověka pokoj a naplnění. Ale ten pravý pokoj. I když nás budou provázet nejistoty a boje, máme se na koho obrátit a víme, čemu věříme. Proto nepostávej nečinně na trhu a vrhni se na Boží vinici hned. Nečekej a jdi do toho. Protože to bude stát za to!

Aplikace:

1/ Chci pracovat na Boží vinici nebo chci jenom tak nečinně postávat?

2/ Vnímám i přes těžkosti práce pevný bod ve svém nitru, ve svém srdci? Vnímám v něm Ježíše?

Josef

slobodny, doktorand, 25 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie