Zamyslenia

Utorok po 2. adventnej nedeli

Utorok po 2. adventnej nedeli

Evanjelium podľa Matúša:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili.
Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.“

Zamyslenie:                        

Dostojevskij vo svojom diele Idiot vkladá do úst svojmu hlavnému hrdinovi kniežaťu Myškinovi, ktorý stojí pred obrazom Hansa Holbeina mladšieho, znázorňujúceho Krista v hrobe tieto slová: „Ten obraz by mohol niekoho obrať o vieru.“ Obraz totiž veľmi naturalisticky vykresľuje deštruktívne účinky smrti na Kristovom tele. A predsa práve rozjímaním o Ježišovej smrti sa viera posilňuje a dostáva prenikavé svetlo, keď sa javí ako viera v jeho nezlomnú lásku k nám, schopnú podstúpiť smrť, aby nás spasila.                         V túto lásku, ktorá necúvla pred smrťou, aby prejavila ako veľmi ma miluje, je možné veriť. Jej totálnosť víťazí nad každým podozrením a umožňuje nám plne sa zveriť Kristovi. Obráťme sa teda v modlitbe na Máriu, Matku Cirkvi a Matku našej viery. Pomôž, Matka, našej viere. Otvor nás počúvaniu Slova, aby sme rozpoznali Boží hlas a jeho volanie. Prebuď v nás túžbu nasledovať jeho kroky, vyjsť zo svojej krajiny a prijať jeho prisľúbenia. Pomôž nám, aby sme sa nechali dotknúť jeho láskou, aby sme sa ho mohli dotýkať s vierou. Pomôž nám plne sa mu zveriť, veriť v jeho lásku, najmä v okamihoch súžení a kríža, keď naša viera stojí pred výzvou vyzrievať a rásť. Zasievaj do našej viery radosť Vzkrieseného. Pripomínaj nám, že kto verí, nikdy nie je sám. Nauč nás pozerať sa Ježišovými očami, aby on bol svetlom na našej životnej ceste. A daj, nech v nás toto svetlo viery neustále rastie až do dňa, čo nepozná západ a ktorým je sám Kristus, tvoj Syn a náš Pán.

Aplikácia:

1/ Ako sa cítiš, hľadáš  Boha, našiel si ho vo svojom dennom živote?

2/ Budeš dnes ako ovca medzi deväťdesiatimideviatimi, alebo ako hľadaná, ktorá chce nájsť Boha?

Text: Karol, dôchodca,74 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie