Utorok po 2. adventnej nedeli

Utorok po 2. adventnej nedeli

Evanjelium podľa Matúša:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili.
Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.“

Zamyslenie:                        

Dostojevskij vo svojom diele Idiot vkladá do úst svojmu hlavnému hrdinovi kniežaťu Myškinovi, ktorý stojí pred obrazom Hansa Holbeina mladšieho, znázorňujúceho Krista v hrobe tieto slová: „Ten obraz by mohol niekoho obrať o vieru.“ Obraz totiž veľmi naturalisticky vykresľuje deštruktívne účinky smrti na Kristovom tele. A predsa práve rozjímaním o Ježišovej smrti sa viera posilňuje a dostáva prenikavé svetlo, keď sa javí ako viera v jeho nezlomnú lásku k nám, schopnú podstúpiť smrť, aby nás spasila.                         V túto lásku, ktorá necúvla pred smrťou, aby prejavila ako veľmi ma miluje, je možné veriť. Jej totálnosť víťazí nad každým podozrením a umožňuje nám plne sa zveriť Kristovi. Obráťme sa teda v modlitbe na Máriu, Matku Cirkvi a Matku našej viery. Pomôž, Matka, našej viere. Otvor nás počúvaniu Slova, aby sme rozpoznali Boží hlas a jeho volanie. Prebuď v nás túžbu nasledovať jeho kroky, vyjsť zo svojej krajiny a prijať jeho prisľúbenia. Pomôž nám, aby sme sa nechali dotknúť jeho láskou, aby sme sa ho mohli dotýkať s vierou. Pomôž nám plne sa mu zveriť, veriť v jeho lásku, najmä v okamihoch súžení a kríža, keď naša viera stojí pred výzvou vyzrievať a rásť. Zasievaj do našej viery radosť Vzkrieseného. Pripomínaj nám, že kto verí, nikdy nie je sám. Nauč nás pozerať sa Ježišovými očami, aby on bol svetlom na našej životnej ceste. A daj, nech v nás toto svetlo viery neustále rastie až do dňa, čo nepozná západ a ktorým je sám Kristus, tvoj Syn a náš Pán.

Aplikácia:

1/ Ako sa cítiš, hľadáš  Boha, našiel si ho vo svojom dennom živote?

2/ Budeš dnes ako ovca medzi deväťdesiatimideviatimi, alebo ako hľadaná, ktorá chce nájsť Boha?

Text: Karol, dôchodca,74 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie