Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA 8. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA 8. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Evanjelium:

Ježíš řekl učedníkům přirovnání: “Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: `Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku’, a sám nevidíš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky ani z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím (přetéká) srdce.”Lk 6,39-45

Podcast:

Zamýšlení:

Dnešní žízeň po Bohu, je horečná snaha najít smysl své existence a svého konání. Boom zájmu o esoteriku to dokazuje, ale samospasitelné teorie nepomůžou. Prostřednictvím proroka Jeremiáše Bůh lituje, že se jeho lid dopustil dvou zel: opustil Jeho, zdroj živé vody, a vykopal si cisterny, rozbité cisterny, které neudrží vodu (srov. Jer 2,13).

Jsou lidé, kteří se potácejí mezi pseudofilosofiemi a pseudonáboženstvími – slepí vedou slepé (srov. Lk 6,39) -, dokud se znechuceni, jako svatý Augustin, vlastním úsilím a Boží milostí neobrátí, protože objeví soudržnost a transcendenci zjevené víry. Slovy svatého Josemaríi Escrivá: “Lidé mají plochý, přízemní, dvojrozměrný pohled. -Když žijete nadpřirozeným životem, získáte od Boha třetí rozměr: výšku a s ní i reliéf, váhu a objem”.

Benedikt XVI. osvětlil mnoho aspektů víry vědeckými texty a pastoračními texty plnými podnětů, např. trilogií “Ježíš Nazaretský”. Kolik nekatolíků se orientuje podle jeho učení (a učení svatého Jana Pavla II.). Není to náhoda, neboť není dobrého stromu, který by nesl špatné ovoce; není špatného stromu, který by nesl dobré ovoce (srov. Lk 6,43).

Myšlenky k dnešnímu evangeliu

“Ve skutečnosti je nejtěžší z všech věd poznat sám sebe. Nejenže naše oko, kterému nic mimo nás neunikne, nevidí samo sebe, ale i naše mysl, tak pronikavá, aby objevila hříchy druhých, je pomalá v rozpoznávání vlastních chyb.” (Svatý Basil Veliký)

“Dostáváme nový způsob bytí, Kristův život se stává naším vlastním: jsme schopni myslet jako on, jednat jako on, dívat se na svět a věci v něm Ježíšovýma očima.” (sv. Basil) (František)

“Praktikování všech ctností je oživováno a inspirováno láskou, která “všechno spojuje v dokonalý soulad” (Kol 3,14); je formou ctností, vyjadřuje je a uspořádává mezi sebou, je zdrojem a cílem jejich křesťanského praktikování. Láska udržuje a očišťuje naši lidskou schopnost milovat a pozvedá ji k nadpřirozené dokonalosti božské lásky.” (Katechismus katolické církve, č. 1827)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie