Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ

Slova svatého evangelia podle Lukáše:

V tom čase žila prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním. Lk 2,36-40

Podcast:

Zamyšlení:

Josef a Marie právě slavili v jeruzalémském chrámu obřad, aby představili svého prvorozeného syna Ježíše. Maria a Josef dodržují to, co říká zákon, protože dělat to, co chce Bůh, je znamením věrnosti a lásky k Bohu. Od chvíle, kdy se jejich Syn – a Boží Syn – narodil, zažívají Josef a Maria jedno překvapení za druhým: pastýři, tři mudrci, andělé… Nejen vnější mimořádné události, ale i ty vnitřní, v srdci lidí, kteří měli s Dítětem nějaký kontakt. Dnes se objevuje Anna. Je to starší vdova, která se v danou chvíli rozhodla zasvětit celý svůj život Pánu, s posty a modlitbami. Neuděláme chybu, když řekneme, že tato žena byla jednou z „rozvážných panen“ z podobenství našeho Pána Ježíše Krista: vždy věrně bděla nad tím, co se jí jevilo jako Boží vůle. A pak tedy samozřejmě: když přijde ta chvíle, Pán ji najde připravenou. Chlapec ji plně odmění za všechen čas, který věnovala Pánu. Zeptejte se jí; zeptejte se Anny, zda tolik modliteb, půstu a štědrosti stálo za to! V textu čteme, že „velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma“ (Lk 2,38). Radost se mění v rozhodnutí být věrným apoštolem: je to zákon příčiny a následku. Pán je nekonečně štědrý k těm, kdo jsou štědří k němu. Ježíš, vtělený Bůh, žije v Nazaretě rodinným životem, jako ve všech rodinách: roste, pracuje, učí se, ptá se, hraje si…. Svatá a každodenní rutina, v níž lidské duše sílí, téměř aniž by si to uvědomovaly. Jak důležité jsou každodenní maličkosti!

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie