Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 22. DECEMBRA

Evanjelium:

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním. (Lk 1, 57-66)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom prvom čítaní počúvame slová z knihy proroka Malachiáša: “Hľa, ja posielam svojho anjela, aby mi pripravil cestu“ (Mal 3,1). Malachiášovo proroctvo sa napĺňa v Jánovi Krstiteľovi. Ako Pánov predchodca je jednou z hlavných postáv Adventu. Pozýva nás, aby sme sa modlitbou a pokáním pripravili na príchod Pána.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa o ktorom sme počuli v dnešnom evanjeliu hovorí o blízkosti Vianoc. V modlitbe dňa prosíme Všemohúceho Boha, slovami: „už sú blízko sviatky narodenia tvojho Syna; prosíme ťa, nech nám preukáže svoju milosrdnú lásku tvoje večné Slovo, Ježiš Kristus, ktorý si vzal telo z Panny Márie a prebýval medzi nami.“

Aj spev na prijímanie prináša myšlienku blížiaceho sa Pánovho príchodu: „Stojím predo dvermi a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí mi dvere, vojdem k nemu a budeme spolu stolovať“ (Zjv 3,20).  Je potrebné sa zamyslieť nad tým, ako sa pripravujeme na prijatie Ježiša na Vianoce. Ježiš nechce nič iné ako narodiť sa v našich srdciach.

Život Predchodcu sv. Jána Krstiteľa nás učí čnostiam, ktoré potrebujeme na správne prijatie Ježiša; zásadnou je pokora srdca. Takým je aj sám Ján; nepovažoval sa za hodného rozviazať remienok na obuvi Pánovi, ktorému pripravoval cestu. Aj my sme pozvaní hľadať nie svoju ale Božiu slávu.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie