Zamyslenie na mesiac misií 2020

Zamyslenie na mesiac misií 2020

Tohtoročný misijný mesiac október začíname s obavami a neistotou z toho, ako sa bude vyvíjať situácia v súvislosti s pandémiou. Bojíme sa nárastu chorých a pýtame sa tiež, ako bude vyzerať náš praktický život, aké obmedzenia nás čakajú, čo ešte budeme môcť robiť, a čo už nie. To sa tiež dotýka i nášho života viery. Obávali sme sa, či bude vôbec možná účasť na bohoslužbách, či budeme môcť organizovať niektoré naše pastoračné aktivity.

Práve v tomto mesiaci sme boli zvyknutí, že v mnohých farnostiach prebiehajú ľudové misie, misijné animácie, modlitby za misie a misionárov. Do našich farnosti prichádzali kňazi a rehoľníci, ktorí nás mali povzbudiť k väčšiemu záujmu o misijné poslanie Cirkvi. Taktiež sme chceli na niektorých miestach opäť zorganizovať misijný deň detí. Nemôžeme.

Avšak, nechceme sa len tak pozerať na to, čo sa nedá, ale chceme sa zamerať na to, čo môžeme v tejto našej situácii vykonať – ako napriek sťaženým podmienkam môžeme myšlienku misií a ohlasovania evanjelia urobiť viac prítomnou vo svete.

Svätý Otec v tohtoročnom posolstve na misijnú nedeľu píše: V tejto situácii sa povolanie na misie, výzva vyjsť zo seba samých z lásky k Bohu a blížnemu, javí ako príležitosť deliť sa, slúžiť, prihovárať sa v modlitbe.  Poslanie, ktoré Boh zveruje každému, nás núti prejsť od ustráchaného a uzavretého „ja“ k „ja“ nájdenému a obnovenému sebadarovaním.“

Milí priatelia, my môžeme našou službou a tým, že sa podelíme s časom, materiálnymi dobrami, či modlitbou, nielen šíriť misijnú myšlienku, ale sami sa stávame nositeľmi evanjelia v našom svete. Stávame sa misionármi, poslami lásky, slúžime evanjeliu. Využime na to ešte viac aj prostriedky mediálneho sveta. Pridajme na Facebook nejaké krátke posolstvo a povzbudenie. Urobme peknú farskú nástenku. Na internetovú stránku zavesme slová radosti evanjelia, možno i so zamyslením. Podporme misijnú činnosť Cirkvi. Táto úloha nie je len pre zopár vyvolených, ale je pozvaním pre každého pokrsteného.

Svätý Otec cituje v spomínanom posolstve z Knihy proroka Izaiáša, kde sa Boh svojou otázkou „Koho pošlem?“ znovu obracia na nás a očakáva od nás veľkodušnú a presvedčivú odpoveď: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6, 8).

Boh naďalej hľadá, koho poslať do sveta a k národom, aby svedčil o láske, o záchrane od hriechu a smrti, o oslobodení od zla. Boh chce našu ochotnú odpoveď „Tu som, pošli mňa.“ Buďme vnímaví denne na Božie pozvania, ku komu všetkému nás Boh sám posiela. Buďme si zároveň i vnútorné istí, ba až hrdí na to, že máme čo priniesť.

V modlitbe P. Pavol Kruták SVD

provinciál Spoločnosti Božieho SlovaPrihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie