Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 23. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Byť radikálny neznamená byť fanatický (lebo láska je trpezlivá a tolerantná) alebo byť nemierny (lebo umiernenosť je vo veciach lásky nutná).

Evanjelium:

„Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,‘ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.“ (Lk 6,39-42)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné slová evanjelia nás nútia zamyslieť sa nad tým, aké dôležité sú príklady a príkladný život pre druhých. Áno, naozaj, máme príslovie, ktoré hovorí, že „príklad brata je najlepším kazateľom“, a ďalšie, ktoré hovorí, že „obraz je hodný tisícov slov“.

Nemali by sme zabúdať, že my, kresťania, sme – bez výnimky! – vodcami, pretože náš krst nám udeľuje účasť na Kristovom kňazstve – všetci, ktorí sme prijali krst, sme prijali aj krstné kňazstvo. A každé kňazstvo okrem svojho poslania posväcovať a učiť druhých stelesňuje aj úlohu viesť.

Áno, svojím správaním – či sa nám to páči, alebo nie – máme možnosť stať sa podnetným vzorom pre svoje okolie. Zamyslime sa napríklad nad tým, aký vplyv majú rodičia na svoje deti, učitelia na svojich žiakov, úrady a úradníci na občanov. A kresťania musia mať v dôsledku tohto obzvlášť živé vedomie tejto skutočnosti. Veď predsa nemôže viesť slepý slepého.

Pre nás, kresťanov, platí to, čo hovorili Židia a prvé generácie kresťanov o Ježišovi Kristovi: „Dobre robí všetko.“ (Mk 7, 37)

Musíme sa snažiť premeniť na skutky to, v čo veríme a čo ohlasujeme ústami. Pri istej príležitosti pápež Benedikt XVI., ešte ako kardinál Ratzinger tvrdil, že „najväčším nebezpečenstvom sú prispôsobiví kresťania”, teda ľudia, ktorí sa chvália svojím kresťanstvom, ale v praxi ich správanie ukazuje, že neprejavujú charakteristickú “radikálnosť” evanjelia.

Byť radikálny však neznamená byť fanatický (lebo láska je trpezlivá a tolerantná) alebo byť nemierny (lebo umiernenosť je vo veciach lásky nutná). Ako povedal svätý Ján Pavol II., „ukrižovaný Pán je neprekonateľným svedectvom trpezlivej lásky“: On nie je fanatický ani nemierny. Je však radikálny, a to až tak, že stotník, ktorý bol prítomný pri jeho smrti, mal chuť povedať: „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“ (Lk 23, 47)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie