Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Viera, ktorú vyznávame pri slávení liturgie, by mala prenikať do nášho každodenného života a ovplyvňovať spôsob nášho života.

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“ Mt 5,20-26

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Pán vyzýva k obráteniu, keď hovorí o tom, čo sa odohráva v našich srdciach. Prikázanie hovorí jasne – „Nezabiješ!“, ale Ježiš nám pripomína, že existujú aj iné spôsoby, ako zabíjať život v druhých. Život v druhých môžeme zabiť tým, že voči nim v srdci prechovávame nadmerný hnev alebo sa k nim nesprávame úctivo a nazývame ich „bláznami“.

Pán nás vyzýva, aby sme boli čestnými ľuďmi: „Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.“ Čo to znamená? Viera, ktorú vyznávame pri slávení liturgie, by mala prenikať do nášho každodenného života a ovplyvňovať spôsob nášho života. Ježiš nás teda žiada, aby sme sa zmierili s našimi nepriateľmi. Prvým krokom na ceste k zmiereniu je modliť sa za našich nepriateľov, ako to žiadal Ježiš. Ak sa nám to zdá ťažké, je dobré spomenúť si a predstaviť si v mysli Ježiša, ako zomiera za tých, ktorých nemáme radi. Ak nám iní vážne ublížili, modlime sa za uzdravenie bolestných spomienok a milosť odpustiť.

Ako napísal pápež Benedikt: „Nemôžeme komunikovať s Pánom, ak nekomunikujeme medzi sebou. Ak sa mu chceme predstaviť, musíme urobiť aj krok k vzájomnému stretnutiu. Aby sme to dokázali, musíme sa naučiť veľkej lekcii odpustenia: nesmieme nechať v duši pôsobiť hlodavce nevraživosti, ale musíme otvoriť svoje srdce veľkodušnosti počúvať druhých, otvoriť svoje srdce, aby sme ich pochopili, prípadne prijali ich ospravedlnenie a veľkoryso ponúkli svoje vlastné.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie