Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. MARTY, MÁRIE A LAZÁRA

Evanjelium:

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“ (Lk 10,38-42)

Podcast:

Zamyslenie:

Aj dnes musíme počúvať nášho Pána, ktorý nám pripomína, že potrebujeme dve veci: lásku a svätosť. Tie by mali byť naším cieľom, horizontom, ktorý nesmieme uprostred každodenných povinností nikdy stratiť zo zreteľa.

Ak budeme nasledovať plán nášho Stvoriteľa, budeme „zaneprázdnení“ tým, aby sme naplnili zem jeho dobrotou. Prečo? Pretože náš svet pre nás „oltárom“ pre naše obety Bohu a druhým.

Patríme do tohto sveta, ale to neznamená, že musíme byť svetskí. Naopak, sme povolaní stať sa – podľa krásneho vyjadrenia svätého Jána Pavla II. – „kňazmi stvorenia“. Teda tými, ktorí obetujú všetko, vo svete, len jemu.

Tu sa nám ale núka otázka – svet a svätosť – nie sú tak trochu v protiklade? Nie, nie sú. Ale mali by sme sa snažiť, aby sme medzi nimi vytvorili jednotu. A táto jednota – zhoda sa musí uskutočniť v našom vlastnom srdci, kde sa môže zjednotiť nebo a zem. Pretože v ľudskom srdci sa odohráva dialóg medzi Stvoriteľom a stvorením, preto je potrebná modlitba. „Naša doba je dobou neustáleho pohybu, ktorý často vedie k nepokoju, s rizikom „robenia pre robenie“. Musíme odolať tomuto pokušeniu tým, že sa budeme snažiť „byť“ skôr, ako sa budeme snažiť „robiť“. V tejto súvislosti by sme si mali pripomenúť, ako Ježiš pokarhal Martu: „Si ustarostená a máš starosti s mnohými vecami. Potrebuješ len jednu vec.“ (sv. Ján Pavol II.) Medzi „byť“ a „robiť“ neexistuje protiklad, ale skutočne existuje prioritné poradie: veď „Mária si vybrala lepší podiel …“.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • Martin život je náš svet, Máriin život je svet, v ktorý dúfame. Žime ten jeden tu so spravodlivosťou, aby sme naplno získali ten druhý.“ (sv. Augustín)
  • Kristove slová sú celkom jasné: nie je v nich pohŕdanie aktívnym životom, a už vôbec nie veľkorysou pohostinnosťou; skôr zreteľné pripomenutie skutočnosti, že jedinou skutočne potrebnou vecou je niečo iné: počúvanie Pánovho slova.“ (Benedikt XVI.)
  • V Božom slove je taká sila a účinnosť, že ono je pre Cirkev oporou a životnou silou a pre deti Cirkvi posilou vo viere, pokrmom duše, čistým a nevysychajúcim prameňom duchovného života. Veriacim v Krista má byť naširoko otvorený prístup k Svätému písmu.“ (KKC 131)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie