Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÉHO KAROLA BOROMEJSKÉHO

Evanjelium:

„V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. Keď
zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: „Ak ťa niekto pozve na
svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten,
čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou zaujať
posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval,
a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo
každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
(Lk 14,1.7-11)

Podcast:

Zamyslenie:

Cirkev dnes oslavuje svätosť veľkého pastiera duší: Karola Boromejského, ktorý bol biskupom
milánskej diecézy. Všetci musíme ďakovať dobrému Pánovi, pretože nám nikdy neprestal poskytovať
dobrých pastierov. Práve časy svätého Karola potrebovali hlbokú reformu, najmä v duchovenstve.
Dnešný svätec sa plne angažoval na Tridentskom koncile a pri uplatňovaní jeho dekrétov, najmä vo
vlastnej diecéze.
Dnešný text evanjelia poukazuje na dve vlastnosti „dobrého pastiera“. Po prvé, že dobrý
pastier položí svoj život za ovce. Dobrý pastier vie, že ovce sú dôvodom jeho života a jeho činnosti. A
po druhé, a to z toho istého dôvodu, pozná svoje ovce po mene.
Svätý Karol pochádzal z veľmi bohatej rodiny. Vzdal sa všetkého, aby sa na 100 % venoval
službe Cirkvi. Odolal rôznym nástrahám – poctám, prepychu, luxusu, ktorý bol vtedy veľmi rozšírený.
Na jeho biskupskom erbe bolo slovo: „Humilitas“.
Skutoční reformátori sú svätci odolní voči nástrahám a pokušeniam. Svätý Karol nebral
pastoračnú úlohu ako zamestnanie medzi ostatnými: pozornosť dušiam a modlitba boli jeho životom.
A preto cestoval a obchádzal územia svojej obrovskej diecézy (do ktorej patrili napríklad aj Benátky,
Švajčiarsko), aby sa stretol so svojím ľudom a staral sa oň. A ak v niektorých prípadoch využil možné
vplyvy vyplývajúce z jeho rodinného pôvodu, urobil to v prospech tých najznevýhodnenejších.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie