Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÉHO PAVLA MIKIHO A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO PAVLA MIKIHO A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Evanjelium:

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. (Mk 6, 30-34)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium je veľmi blízke nášmu životu. Opisuje tri
skúsenosti, ktoré sprevádzajú aj náš každodenný život: sú to stres, potrebu
oddychu a nenaplnené očakávania. 

Stres: Dnešným jazykom by sme mohli povedať, že apoštoli boli „prepracovaní“. Stále totižto „prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť“ (Mk 6,30). Aj my často čelíme rovnakému druhu stresu. Naša práca spotrebúva značný podiel našej energie. Ďalej každý v rodine očakáva našu lásku, záujem a pozornosť. A potom sú tu aj priatelia, susedia, známi či neznámi, ktorí nás prosia o pomoc, spoločenské aktivity…. a my sme ochotní a hovoríme „áno, samozrejme“. 

Možno by bolo vhodnejšie priznať si, že jednoducho nemôžeme
urobiť všetko, čo by sme chceli a ani všetkým vyhovieť.

Potreba oddychu. Naše telo, myseľ i srdce potrebujú oddych. Dnešné evanjelium začalo slovami: „Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili.“ (Mk 6,30). V tejto jednej vete je akoby vyjadrený veľmi dôležitý aspekt odpočinku – komunikácia, vedieť sa vyhovoriť, „vyliať si srdce.“

Tu môžeme myslieť hlavne na komunikáciu s Bohom. Ak sa prenesieme do jeho prítomnosti a začneme sa modliť zistíme, že on na nás už čaká. A vie, že sme unavení. Ježiš hovorí apoštolom: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ (Mk 6,31). V Božích plánoch je aj čas a miesto na odpočinok! A len Boh nám dá ten pravý, ktorý sa netýka len tela, ale aj duše. Spoznal to aj sv. Augustín, ktorý vo svojich Vyznaniach hovorí: „Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.“

Boží odpočinok je tvorivý; nie je
to „anestetikum“, čo utlmuje a uspáva; naopak, Božia láska obnovuje našu
myseľ a srdce.  

Nenaplnené očakávania. Plán, ktorý mal Pán Ježiš s učeníkmi
nevyšiel. Aký paradox! Učeníci ba ani sám Pán si nemohli oddýchnuť. Keď totiž
vystúpili z lode, čakal na nich už veľký zástup. A Pán sa nad
všetkými, čo ho hľadali zľutoval, lebo boli ako ovce bez pastiera. Často sa
tiež nemôžeme zbaviť svojich povinností a zodpovednosti či už
v práci, v rodine… Inak by sme zradili seba samých. Aj napriek tomu
však musíme objaviť Boha v tejto situácii. 
Ak začneme komunikovať s Bohom, ak dovolíme srdcu, aby spočinulo
v ňom, získame istý odstup a nadhľad na situáciou, všetko, čo bolo
„nesmierne dôležité“ stratí odrazu svoju dôležitosť, zacítime závan pokoja,
ktorý nie je z nás, stres sa zníži a objavíme, že Boh je v tom
všetkom. Učme sa, ako možno odpočívať v Bohu!

Aplikácia:

Viem aj pokorne a slušne povedať niekomu „nie“, keď cítim, že už viac nevládzem?

Ako riešim stresové situácie? Počítam aj s mocou modlitby?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie