Zamyslenia

​ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.“ (Jn 15, 9-11)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes opäť počujeme Ježišove slová, ktoré vyslovil na Zelený štvrtok: “Ako mňa miluje Otec, tak aj ja milujem vás” (Jn 15, 9). Otcova láska k Synovi je nesmierna, nežná, drahá. Otec miluje Syna a Ježiš nám to potvrdzuje slovami: “A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.” (Jn 8, 29). Otec to vyhlásil pri Jordáne, keď hovorí: “Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.” (Jn 4, 13) Otec sa v tomto zmysle vyjadril aj na vrchu Tábor: “Toto je môj milovaný Syn. Počúvajte ho.” (Mk 9, 7).

Ježiš odpovedal: “Abba”, Ocko! Teraz nám zjavuje: “Ako mňa miluje Otec, tak aj ja milujem vás.” A čo máme robiť my? Zostať naozaj pri jeho láske, zachovávať jeho prikázania, milovať Otcovu vôľu. Je to príklad, ktorý nám dáva. “Ja vždy zachovávam prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske”.

Ale my, ktorí sme slabí, nestáli, zbabelí a – prečo si to jednoducho nepriznať – niekedy aj zlí, máme potom navždy stratiť jeho priateľstvo? Nie, On nedopustí, aby sme boli pokúšaní nad naše vlastné sily! A ak niekedy zlyháme v dodržiavaní jeho prikázaní, prosme ho o milosť rýchleho návratu k nemu, ako márnotratný syn do Otcovho domu, aby sme mohli prijať sviatosť pokánia a boli nám odpustené hriechy. “Milujem vás” – hovorí nám Ježiš – “povedal som vám to, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť bola úplná” (Jn 15, 11).

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • “Bože môj, Trojica, ktorú uctievam, daj mojej duši pokoj. Urob ju svojím nebom, svojím milovaným príbytkom a miestom svojho odpočinku. Nech ťa tam nikdy neopustím, ale nech som tam celá a neporušená, úplne bdelá vo svojej viere, úplne adorujúca a úplne odovzdaná tvojmu stvoriteľskému pôsobeniu.” (sv. Alžbeta od Trojice)
  • “Boh dokáže premeniť na lásku aj ťaživé a utláčajúce aspekty nášho života. Je dôležité, aby sme ‘zotrvávali’ v Kristovi, vo viniči.” (Benedikt XVI.)
  • “Ovocie Ducha a plnosť zákona, láska zachováva Božie prikázania a jeho Krista: ‘Zostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske’ (Jn 15, 9 – 10).” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1824)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie