Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. APOŠTOLA BARTOLOMEJA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. APOŠTOLA BARTOLOMEJA

To, čo zdanlivo môže vyzerať ako číra náhoda, bolo nepochybne od dávna premyslené v Božích plánoch.

Evanjelium:

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“ Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela.“ Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“ (Jn 1,45-51)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok svätého apoštola Bartolomeja. Evanjelista Ján tak živo rozpráva o jeho prvom stretnutí s Pánom, že je pre nás ľahké predstaviť si túto scénu. Je to dialóg mladých, priamych, úprimných… božských sŕdc!

Ježiš sa náhodne stretáva s Filipom a hovorí mu: „Poď za mnou.“ Krátko nato Filip, nadšený zo stretnutia s Ježišom, vyhľadá svojho priateľa Natanaela a povie mu, že konečne našiel toho, o kom písal Mojžiš a proroci, lebo práve „On je Ježiš, syn Jozefov, z Nazareta.“

Odpoveď, ktorú dostáva, nie je nadšená, ale skôr skeptická: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Niečo podobné sa deje takmer všade. V každom meste alebo v každom mestečku je bežný postup, že sa človek prikláňa k názoru, že z ďalšieho mesta, či mestečka nemôže prísť nič, čo by stálo za to… tam sú všetci bezcenní… A naopak.

Filip sa však nenechá odradiť. A hoci sú to priatelia, neponúka žiadne dodatočné vysvetlenie a len povie Natanaelovi: „Poď a uvidíš!“ Ide a od prvého okamihu, keď uvidí Ježiša, sa mu ukáže jeho povolanie. To, čo zdanlivo môže vyzerať ako číra náhoda, bolo nepochybne od dávna premyslené v Božích plánoch.

Natanael určite nie je pre Ježiša neznámou osobou, veď hovorí: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“

Aký figovník? Možno to bolo len Natanaelovo obľúbené miesto, kam chodieval, keď si chcel oddýchnuť, rozjímať, byť sám… A Boh tam Natanael videl. Vidí i nás a pozná naše obľúbené miesta, ba čo viac, pozná, čo nosíme v srdci. Preto naplňme svoje srdcia túžbou po Pánovi.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie