Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 12. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nedávajte, čo je sväté psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci. Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ (Mt 7,6.12-14)

Zamyslenie:

Dnes nám Pán dáva tri odporúčania. Prvé z nich je: “Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine” (Mt 7, 6). Čo to znamená? Je to ťažký text a celkom iste neznamená dištancovať sa od hriešnikov a neponúkať im slovo spásy. Pre pochopenie týchto slov nám pomôže pozerať na samotného Ježiša, ako žil tieto slová on sám. O ňom sa hovorilo, že je priateľom mýtnikov a hriešnikov, teda nevyhýbal sa im. Na druhej strane, keď ho zajatého priviedli k Herodesovi, ktorý túžil uspokojiť len svoju zvedavosť a vidieť nejaký zázrak, Ježiš mu neodpovedal. Nebol „showman“, ktorý chce zabávať iných. Ježiš nás takto pozýva k prezieravosti a rozlišovaniu. A samozrejme k modlitbe za spásu všetkých a svedectvu života.

Druhým je takzvané “zlaté pravidlo” (porov. Mt 7, 12). Ježiš tu učí, že toto bolo správne vysvetlenie Mojžišovho zákona a Božieho slova Izraelu prostredníctvom prorokov. Boh chce, aby sa jeho ľud správal k druhým tak, ako chce, aby sa druhí správali voči nemu. Toto je veľmi užitočná norma, pretože sa dá aplikovať na väčšinu životných situácií bez toho, aby sme potrebovali špecifické pravidlo pre každú možnú udalosť.

Napokon Ježiš hovorí o tesnej bráne a úzkej ceste do života. Pápež Benedikt XVI si položil otázky:  “Čo znamená táto “tesná brána”? Prečo sa mnohým nepodarí cez ňu vojsť? Je to cesta vyhradená len pre niekoľkých vyvolených? A odpovedá si: “Nie!” Kristovo posolstvo je, že “každý môže vstúpiť do života, ale dvere sú” úzke “pre všetkých. Nik nie je privilegovaný. Priechod do večného života je otvorený pre všetkých, ale je “úzky”, pretože je náročný: vyžaduje si vieru, oddanosť, sebazaprenie a umŕtvovanie vlastného egoizmu”.

Aplikácia:

  • Ktoré s týchto troch poučení Pána Ježiša vo mne najviac „rezonuje“? S ktorým mám najväčšie ťažkosti? 
  • Pomodlím sa, aby rástol počet tých, čo „hľadajú cestu do života“ a aby nás Pán zhromaždil všetkých na hostine večného života.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie