Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 30. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch.“ A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

Lk 13, 18-21

Zamyslenie:

Liturgické texty nám dnes
prostredníctvom dvoch podobenstiev predstavujú jednu z charakteristík Božieho
kráľovstva: je to niečo, čo je malé – ako napr. horčičné semienko -, ktoré ale
nakoniec vyrastie a ponúka vo svojich konároch úkryt pre vtáky. Týmto
podobenstvom nás Pán povzbudzuje k trpezlivosti, odvahe a nádeji. Tieto cnosti
sú zvlášť potrebné pre tých, ktorí sa venujú šíreniu Božieho kráľovstva. Musíme
byť trpezliví a s Božou milosťou a ľudskou spoluprácou čakať, kým zasadené semienko
vyrastie, a zároveň hlboko zapustí svoje korene v dobrej pôde, a postupne sa z
neho stane veľký strom. V prvom rade musíme mať vieru v „plodnosť“, ktoré
sa nachádza v semene Božieho kráľovstva. Toto semeno je Slovo; je to tiež
Eucharistia, ktorá je v nás zasadená, zasiata prostredníctvom svätého prijímania.

Božie kráľovstvo, pokračuje
Kristus, je podobné „kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až
sa všetko prekvasí
“ (Lk 13,21). Teda niečo malé spôsobí premenu na niečo veľké.
 „Zvyšok Izraela“, o ktorom hovorí Starý
zákon, má zachrániť a prekvasiť všetkých ľudí.

Pri oboch podobenstvách si ale
všimnime jednu nevyhnutnú vec: čas. Áno, čas je potrebný na to, aby semienko vyklíčilo
a vyrástlo, alebo aby kvas prekvasil múku. Čas je aj potrebný na to, aby
Božie slovo, ktoré je do nás zasiate, začalo v nás klíčiť a rásť.

Prosme dnes Pána o trpezlivosť,
aby sme umožnili a nerobili prekážky Božiemu slovu a Eucharistii, aby
nás premieňali.

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie