Zamyslenie na 10. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období