Zamyslenie na 11. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Piatok 27. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Jána XXIII., pápeža