Zamyslenie na 12. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu