Zamyslenie na 13. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

28. nedeľa v Cezročnom období