Zamyslenie na 14. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Kalixta I., pápeža a mučeníka