Zamyslenie na 15. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi (spomienka)