Zamyslenie na 16. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Streda 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätej Hedvigy, rehoľníčky alebo Svätej Margity Márie Alacoque, panny alebo Svätého Gála, kňaza