Zamyslenie na 18. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Svätého Lukáša, evanjelistu
(sviatok)