Zamyslenie na 17. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
(spomienka)