Zamyslenie na 19. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Sobota 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov
alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza alebo Panny Márie v sobotu