Zamyslenie na 21. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období