Zamyslenie na 22. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Utorok 29. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Jána Pavla II., pápeža